Borealis’ production location in Kallo, Belgium
Borealis’ production location in Kallo, Belgium ( Source: Borealis )